Sähkötyön hätäensiapukurssi 4h

Sähkötyön hätäensiapukurssi 4h

  • Toiminta tapahtumapaikalla/ hätäensiapu erilaisissa työtilanteissa
  • Potilaan tutkiminen, tajuttoman ensiapu
  • Elvytys tapahtuma PPE+D
  • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä (aikuinen ja lapsi)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen, verenvuodon hätä tilanteet
  • Sähkötyön yhteydessä tapahtuvat tapaturmat

Koulutus on työturvallisuuslain ja sähköturvallisuusstandardi SFS 6002 ehdot täyttävä koulutus. 

Kurssin kesto 4 oppituntia.

Hinta 520.-

max. 15 hlö / ryhmä.